Våran värdegrund

  Sak Yant Muay Thai’s Värdegrund

Oavsett bakgrund & oavsett vilken plats man är född på i världen så är alla medlemmar i våran fighter-familj. Vi är en plats där alla blir hörda och har en plats som bara en själv kan fylla genom att delta i våra aktiviteter. Det här ser vi som en självklarhet eftersom innebörden i den första meningen ingår i värdegrunden vi står för.

Respekt, får man när man ger det, och hos oss ska man respektera alla andra och sig själv, och framförallt visa respekt till sina tränare som ger kunskap & som ger av sin tid för att lära ut Muay Thai, förhållningsregler och det ansvar som medföljer när man väljer att vara en medlem i våran förening, men även att visa ansvar och respekt mot samhället.

Ödmjukhet. För att vara hård måste man vara mjuk, och det är ödmjukheten som formar varje person så att hen ska kunna ta till sig av det som tränaren väljer att lära ut. Ödmjukhet innebär också att vi alla är människor och att ingen är mer värdefull än någon annan.

Disciplin, gör oss starkare och håller oss aktiva när motivationen tar en paus ibland, och den ska finnas med i varje träning.

Dessa ord är av stor betydelse för varje medlem eftersom att dom kommer att påverka hela deras livsstil, för genom att visa ovanstående egenskaper på träningarna så måste dom även utöva dom efter träningarna i sina vanliga liv i fall dom vill lyckas med att formas av Muay Thai.Vi står för våra åsikter och det vi väljer att göra för att föreningen och medlemmarnas mentala och fysiska välmående ska vara så bra som möjligt, och vi vidtar åtgärder i alla situationer som kan vara negativa för oss som förening, sporten, vårat samhälle eller individen hos oss.

Doping, missbruk och andra destruktiva levnadssätt är inte att respektera sina medmänniskor eller träningskamrater, och vi tar avstånd från allt vad som är inbegripet i det.

Vi anser att man ska få den hjälp och det stöd man behöver för att kunna lämna ett destruktivt liv eller psykisk ohälsa och därför satsar vi stor tid och kraft på ungdomar och äldre som vill komma tillbaka in i samhället och vill ha hjälp av oss, för att slippa vara i utanförskap.

Muay Thai is more than a sport, it’s a lifestyle