Sak Yant Muay Thai Falun

Föreningen Sak Yant Muay Thai öppnade upp portarna år 2015 och blev invald i Svenska Muay Thai-förbundet (SMTF) samma år. Grundare och ordförande är Magnus Persson som utövat kampsporten i både Sverige & Thailand sedan han var tonåring. Magnus hade en dröm om att starta en egen muay thai-klubb som skulle efterlikna den traditionella thailändska muay thai med dess traditionella regler & förhållningssätt till sina medmänniskor.

Denna tradition bygger på disciplin, respekt, ödmjukhet & gemenskap, där tränaren (i Thailand kallad; Kru) förutom att lära ut sin kunskap inom tekniker, även innehar en roll som mentor åt sina elever och vägleder dom att eftersträva att vara en god samhällsmedborgare och att inte vilja välja en väg som leder mot destruktivitet för en själv och andra.

I och med det så fyller Muay Thai & Sak Yant Muay Thai en viktig roll i samhället. Den traditionen anser vi är viktigare än någonsin att systemsätta i samhället idag, och därför försöker vi föra detta vidare genom att motverka utanförskap och en dålig livsstil hos våra elever.

Alla ska känna sig trygga och respekterade oavsett vilken trosuppfattning, sexuell läggning, kön eller utseende. Det är för oss icke frågor och hos oss kommer alla att känna att man har en tillhörighet, kanske även en extra familj, som ser och lyssnar på individen.

​Alla som tränar gör det av olika anledningar, vissa tränar för bättre hälsa medan andra är intresserade av tävlingsform. På Sak Yant Muay Thai har vi har haft manliga och kvinnliga tävlingsboxare som deltagit på några av Sveriges största och populäraste galor & 2019 vann en av våra medlemmar silvermedaljen i SM i Göteborg.

​Även fast träningen är hård och rolig så resulterar det i en stark gemenskap eftersom att alla elever kämpar & tränar tillsammans och hjälper varandra med feedback och stöttning för att hela tiden utveckla sina färdigheter ytterligare. Det är en ”win win” situation och alla får en bättre hälsa, mentalt såsom fysiskt, och att få uppleva och känna att man är betydelsefull kan bokstavligen rädda livet på personer

​I slutet av sommaren 2019 så inleddes ett samarbete mellan Falu Muay Thai klubb, som grundades och leddes av Tam Thuraphaeng Stadigs och Sak Yant Muay Thai.
Kort därefter bestämdes det att klubbarna skulle gå ihop och bli en klubb för att kunna driva fram thaiboxningen på ett mer kvalitativt sätt och samtidigt utvecklas själva som utövare och tränare. 

​Tam Thuraphaeng som är en av styrelsemedlemmarna och även en av huvudtränarna i klubben, påbörjade sin träning i Thailand när han var bara 5 år gammal, och sedan dess har han bibehållit och drivit arvet vidare & varit en aktiv utövare även efter hans flytt till Sverige. Väl i Sverige började han att lära ut muay thai och muay boran & han hade uppvisningar i den gamla kampkonsten muay boran på olika Thai-festivaler runt om i landet.

Falu Muay Thai klubb öppnades upp av Tam år 2009 och han undervisade och tränade  aktivt flera duktiga tävlingsboxare som regelbundet deltog på tävlingar runt om i landet. Några år senare stod han som arrangör för SM i thaiboxning på Lugnets Arena i Falun.